Kriminalseringen av friluftslivet!

Se dette programmet om surfing på Jæren og kiting på vidda fra NRK!

 

Jeg blir helt svett av byråkratene sin manglende evne til å sette seg inn i problemstillinger som ikke berører deres egen hverdag. Forbudspolitikken vi har opplevet, først gjennom skateboard forbudet som det tok 10 år å få avviklet, er fremdeles i live hos grå embedsmenn og styrer rundt om i landet.

Saken om bruk av en promille av arealet på Jæren noen få dager i året, hvor det enten er storm eller bølger, eller bruk av fjellet med kite eller sykkel er opprørende for oss som har fått oppleve fri ferdsel. “Allemannsretten” er åpenbart bare for folk som beveger seg i samme tempo som politikerne, eller er så mange at fylkesmennene ikke ville klart å kriminalisere de.

Jeg kjenner ingen surfere, kitere, windsurfere eller syklister som ikke er opptatt av å verne om naturen de ferdes i. Jeg kan ikke fatte eller begripe at politikerene ønsker at energien ungdommen får brent av i vannet eller på snø heller skal få sitt utløp i byer og tettsteder. Når det er blitt kriminellt å reise på tur, er det lett å bøye et par regler i byen fordi det spiller jo ingen rolle. Er du et moderne friluftsmenneske er du klassifisert som et kriminalisert objekt der bølgene er best, eller naturen er mektigst.

Så vi sniker oss ut i bølgene eller opp på fjellet. Bryter disse nymotens “reglene” og håper å unngå bøtene fra oppsynsmenn som kjører rundt på områdene for å håndheve regelverket. For oss med bil i byen er det samme leken vi har med parkeringsvakter, og fotobokser, det er bare 10 ganger dyrere. Hvis lovbruddet er grunnleggende i strid med egen rettsoppfatning er det ikke et lovbrudd etter manges mening. Det blir en risiko man er villig til å ta. Problemet dukker først opp når man får egne barn man gjerne vil ta med til de beste plassene, men terskelen er litt høyere for å lære unga hvordan de unngår å bli tatt på stranda. Vi vil jo helst at de alltid venter på grønt lys før de går over veien og aldri parkerer mindre enn 5 meter fra et veikryss.

Ikkeno er deiligere enn å høre Miljøvernministeren si at fylkesmennene ikke skal styre etter sin egen smak, men oppfordre til aktiviteter som aldri skulle blitt regulert. Hadde vi faktisk håndhevet føre var prinsippet hadde vi neppe funnet olje, begynt med ny teknologi eller spist utenlandsk mat. Men det er pengene som regjerer, så et par hundre friluftsentusiater er det sikkert bare gøy å ofre på politkernes reguleringsalter så de kan skape flere statsfinansierte oppgaver i eget hus. Så takk til NRK for et topp program for rettferdighet og så håper vi at det utøves makt bak ordene fra Erik Solheim.

Vi har selvfølgelig mer om tema i tidligere news.

http://www.srfsnosk8.no/2010/04/17/na-starter-for-alvor-kampen-mellom-miljovenlig-sport-og-fuglekikkere-pa-listastrendene/

 

2 thoughts on “Kriminalseringen av friluftslivet!

 1. Jeg er en godt etablert mann med en alder som nok må klassifiseres som middelaldrende, men jeg må bare si at jeg er minst like frustrert over de grå A-4 menneskene som vi finner blant
  våre byråkrater (og andre) !
  Jeg har truffet noen av disse menneskene, og felles for de fleste er en forbausende mangel i å kunne se det positive i at yngre (og også eldre) mennesker velger andre aktiviteter og interesser enn de en selv har valgt (eller ville ha valgt).
  Slike andre aktiviteter er følgelig ‘unødvendige’,’useriøse’,osv, og som det er viktig å begrense mest mulig !
  I slike ‘byråkratiske’ jobber er det få muligheter til å vise initiativ/få oppmerksomhet internt enn å få gjennomslag for begrensninger eller avgifter for grupperinger som en selv ikke tilhører.
  Og jo mindre grupperingene er, jo lettere får en gjennomslag for sine ideer.
  Mulig jeg tar feil, men jeg mener å huske at det kom fram ifm rettsaken mot surferen fra sørvest-landet som hadde
  ‘forbrutt’ seg mot fredningsbestemmelsene, at det ikke var forbud mot foreldregenerasjonens bruk av cabincruisere i det samme område !
  NRK skal ha ros for å ha laget et program som viser meningsløsheten i forbud som ofte rammer
  grupper av yngre mennesker, til tross for at de valgte aktivitetene både er miljøvennlige og støysvake.
  Jeg kan med min beste vilje ikke skjønne at det ikke er positivt at flere mennesker, og spesiellt yngre mennesker, kommer seg ut av PC stolen eller gatemiljøet, og tar i bruk naturen på en skånsom og miljøvennlig måte.
  Enten det gjelder surfing, windsurfing, kiting, fjellsykling, ridning, paragliding, hanggliding, skikjøring utenfor oppmerkede løypetraseer, basehopping, mm mm.
  Dette er etter mitt syn positive aktiviter som må støttes og ikke motarbeides !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *