Smakebit fra morgenstund med vindfunn…

Uken har vært preget av stort svell i havet utenfor oljehovedstaden, Stavanger. Vi innledet helgen og frigjøringsdagen med teamseilere og venner for morgensurf på Jæren. Det ble seilt 4.7, og allerede kl. 8 var en god gjeng samelt på vannet. Se stemningen i bildene…

spot-y_1Alle foto: Morten Stegarud


Hilsen Morten, .SrfSnoSk8. avd. Stavanger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *