Mens dere venter på vind…

Siden det ikke er stort med vind om dagen, i alle fall på Østlandet, serverer vi litt lesestoff. Teamrider Peter Løken Nilsson har sent oss skoleoppgave i treningslære med tittelen: Mekanisk organisk analyse av frontloop! Link til Bibliotek! Denne vil gjøre alle godt forberedt til neste loop! Takk Peter!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *