Revolusjonerende tall ryster windsurf verdenen

I flere år har det hersket stor uenighet blant windsurfere på Vest- og Østlandet om hvor det blåser mest og best. Inspirert av en diskusjon på et annet norsk forum, valgte jeg å gå vitenskapelig til verks og avkrefte eller bekrefte en myte…

For ordens skyld presiserer jeg at denne artikkelen er skrevet på data hentet fra meteorologisk institutt og vil takke Elin Lundstad som har gjort en kjempejobb.

Jeg har tatt utgangspunkt i året som gikk, 2004. Dette var et år som de fleste var enige om at hverken var et dårlig eller bra vind år. I og med at denne årelange diskusjonen stort sett har foregått mellom to grupperinger, Østlandet og Vestlandet, valgte jeg å ta utgangs punkt i målinger tatt der windsurferne er mest aktive.

Færder fyr og Sola var derfor naturlige valg. Jeg inkluderte også Lista, da det er av allmenn oppfatning at det “alltid” blåser der. Som en kuriositet tok jeg også med Kråkenes fyr som ligger ytterst i havgapet mot stadt landet.

Dataene som presenteres er medium verdier målt døgnet rundt, året rundt. Det er ikke tatt hensyn til “seilbar” tid på døgnet og lignende. Jeg har tatt gjennomsnitts vinden hver dag i hver måned og på den måten funnet gjennomsnitts målingen over et år. En kjent variabel i vind surfing er jo temperaturen. Jeg har hentet inn tall på dette, men har valgt å se bort i fra disse, da det er stedet med mest vind som skal kåres. Det jeg fant ut var absolutt interessent lesing..

Jeg skuffer nok mange Stavanger surfere når siste plassen kåres.
Sola kommer dårligst ut av alle målings stasjonene.
Fattigslige 4.55 m/s viser gjennomsnitts målingene der…

Hoppet opp til tredje plassen er ganske stor, og overraskende for mange skulle jeg tro.

Lista tar nest siste plass med sine 6.43 m/s i gjennomsnitt.

Som den Tjømlingen jeg er, så er jeg ikke overrasket når Færder fyr tar en andre plass i denne “rankingen”. Ytre Oslofjord er bortskjemt med vind, og klokker inn hele 6.9 m/s som gjennomsnitts vind! Ikke dårlig.

Kråkenes fyr tar en ikke overraskende første plass i konkurransen. Gutta som seiler på nord vest landet er noen skikkelig hardinger og kan skilte med en snitt vind på hele 8.8 m/s!

Resultat listen blir da seende slik ut:

1. plass: Kråkenes fyr

2.plass: Færder fyr

3.plass: Lista fyr

4.plass: Sola

Eventuelle hat mail vil ikke bli besvart.

Sees på vannet!

Martin N-555

De som ønsker alle dataene tilsendt, kan sende meg en mail.

10 thoughts on “Revolusjonerende tall ryster windsurf verdenen

  1. Sola / Jæren er nok litt bedre Hei som tidliger Østlending og nå \"vestlending\" må jeg bare si tro på statestikken og bli på Østlandet.
    PS.målerene på Sola (det er flere) viser stort sett alltid for lite,avhengig av vindrettning,vind fra sør kan vise 6 m/s men på Y seiler vi med 4,0m2, viser målerene 8 m/s er det alltid nok trykk i seilet til wave fra 5,8 ognedover.15,16 og 17 januar viser 7,7ms men 15 var det 4,5 forhold på Jæren, og mandag 17 brukte jeg 5,8 m2. når Inga var på besøk viser værdataene kun 9,6 m/s på sola.

  2. Seilbare dager Få se tallene for antal seilbare dager heller. Tenker meg at det er mer interessant.

  3. Øst er best At Færder og ytre Oslofjord er et vindsikkert sted har det aldri vært noen tvil om. Har alltid visst at Stavanger området ikke er noe særlig pålitelig med tanke på vind. Kul undersøkelse!

  4. Seildager Antall dager med vind over feks 4 bft er mer innteresant enn gjennsonittssvind. Da tror jeg Lista kommer best ut. I tilegg er det for kaldt å seile på østlandet store deler av året, så vestlandet har uansett flest seildager. (om du ikke har NOR-12 i seilet ditt)

  5. kråknes Ingen bombe at kråknes vant… Stad e jo faktisk et av norges mest værharde steder! en gjennomsnitts vinterstorm her oppe hadde jo ruinert hele østlandet…

  6. øst-vest???? fint med vind, men hva hjelper det uten bølger…. selv om jeg er østlending er det bare å si at vestlandet er og blir best. har det forøvrig noen gang hersket tvil om dette!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *